середу, 11 грудня 2019 р.


У Конституції України (ст.24) записано: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом». Отже, кожний громадянин України має однаковий обсяг прав і всі ми незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, майнового стану, місця проживання, мови, роду і характеру занять маємо рівний юридичний           статус, тобто на рівних засадах повинні виконувати закони та нести відповідальність за їх порушення.
Права і свободи не відокремлюються від обов`язків громадянина. Ми маємо розуміти, що реальними права людини стають лише тоді, коли вони невідривно пов`язані з виконанням обов`язків. Така єдність прав та обов`язків складає основу кожного суспільства.
До тижня права бібліотекарі Іршавської районної бібліотеки оформили книжкову виставку «Твої права – твій захист», а також з юними користувачами провели годину правової інформації.


Немає коментарів:

Дописати коментар