Методичний відділ

Про методичну службу

    Місія методичної служби - методичне та інформаційне забезпечення діяльності бібліотек Іршавської ЦБС
Завдання методичної служби:
1. Нормативно-правове забезпечення діяльності публічних бібліотек Іршавської ЦБС.
2. Виявлення інформаційних потреб і задоволення запитів бібліотечних працівників для розвитку професійної діяльності.
3. Формування та використання інформаційної бази даних про бібліотечний досвід.
4. Організація безперервної професійної освіти бібліотечних працівників району.
5. Вивчення та впровадження нових інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій в практику роботи бібліотек району.
6. Підготовка та видання методичних матеріалів з актуальних проблем діяльності бібліотек.
7. Аналітична діяльність, вивчення досвіду роботи бібліотек.
Форми науково-методичної роботи:
1. Інструктивно-методичні матеріали (інструкції, Положення, листи, Правила роботи і т.д.).
2. Методичні семінари, практикуми, майстер-класи, виробничі наради, тренінги і т.п.
3. Методичні консультації та бібліотечно-бібліографічні довідки.
Методико-бібліографічний фонд:
- Директивні та регламентуючі документи з бібліотечної справи;
- Документи з теорії, методики та організації бібліотечної роботи, практичні посібники, навчальні посібники з бібліотекознавства та бібліографії;
- Довідники і стандарти;
- Бібліотечна періодика;
- Папки-накопичувачі, що включають плани, звіти, аналізи, бібліотечні видання та інформацію про діяльність публічних бібліотек Іршавської ЦБС, аналітичні довідки;
- Накопичення актуальних статей з фахових періодичних видань, що мають практичне значення для бібліотечних фахівців;
- Методичні папки-досьє з описом нарад і семінарів;
-Методичні та бібліографічні посібники, підготовлені та видані працівниками відділу.
                       Методичне забезпечення публічних бібліотек 
                                    Іршавської ЦБС здійснюють:
Любов Ілічна Бровді – зав. методично-бібліографічним відділом Іршавської ЦРБ;
Богларка Елемірівна Боїшко – методист Іршавської ЦРБ
Контакти: м.Іршава, пл.Народна, 1; тел. (03144 )2-12-57.

 ----------------------------------------------------------------------------

Аналітико прогностична діяльність бібліотек.
      Основою методичного забезпечення є аналітична діяльність, яка допомагає слідкувати за постійними змінами та процесами, що відбуваються в бібліотечному середовищі. Одним із методів аналізу діяльності бібліотек нашої системи є використання статистики. Це – вивчення основних показників роботи, ресурсів бібліотек, окремих напрямків роботи, моніторинг читання тощо. За результатами такого аналізу готується та видається оглядово – аналітична довідка «Бібліотеки Іршавської ЦБС: рік…» та представляється на одній з перших виробничих нарад бібліотечних працівників.
       Аналізи виконання основних показників діяльності бібліотечних установ проводяться раз на квартал. 
----------------------------------------------------------------------------


Плануємо роботу публічних


бібліотек

План роботи методичного відділу на 2012р.

Методично-рекомендаційний лист

  щодо планування роботи бібліотек

  Іршавської ЦБС на 2012 рік

 

Визначення бюджету робочого часу бібліотеки

 
---------------------------------------------------------------------------

Система підвищення фахового

рівня працівників.

    Розуміючи гостру потребу в підвищенні кваліфікації бібліотечних працівників, методичним відділом організовуються цікаві професійні заходи.
    Традиційними залишаються семінари. Питання, що розглядаються на семінарах, завжди актуальні за змістом, допомагають вирішити нагальні проблеми практичної роботи.
Серед таких:
- Бібліотека – центр правової освіти населення - (2010р.);
- Підвищення інформаційно – бібліографічної культури користувачів – дітей та юнацтва (2010р.); - Культурно – просвітницька діяльність бібліотек: нове і традиційне (2011р.);
- Бібліотека та підвищення інтересу читачів – дітей до читання (2011р.);
- Бібліотека - центр духовного та культурного спілкування користувачів(2012р, - на базі бібліотеки – філії с. Довге).
        В програмі семінарів присутнє професійне спілкування працівників бібліотек, де вони обмінюються досвідом роботи, говорять про проблеми та шляхи їх вирішення.
    Ефективно сприяє підвищенню професійної компетентності бібліотекарів проведення методичних днів. На таких днях організовуються вивчення нових методично – бібліографічних матеріалів, огляди професійних видань, знайомляться з досвідом роботи інших бібліотек, проводяться консультації з визначених поточних питань, проводяться показові культурно – просвітницькі заходи тощо.
       Кращому засвоєнню теоретичних та практичних знань сприяють Дні фахівця. Теоретичною частиною їх є інформації, консультації, а більше часу займають практичні заняття.
      В попередні роки проводились тренінги, практикуми бібліотечних працівників та стажування новопризначених працівників.
      Обов’язковими для заходів з підвищення кваліфікації є виконання «домашніх» завдань. З 2012 року розробили та ведемо «Лист обліку проведеного заняття». Внаслідок цього працівники бібліотек своєчасно виконали завдання (для прикладу: по проведенню обласного дослідження «Бібліотечні ресурси правової тематики та їх використання», по створенню краєзнавчих каталогів, по участі у вивченні незадоволеного читацького попиту на вітчизняну книжкову продукцію в публічних бібліотеках України).
------------------------------------------------------------------------------
       Узагальнення кращого досвіду

бібліотек району.

------------------------------------------------------------------------------
Проведення досліджень, вивчень,

анкетувань.

  Участь бібліотек Іршавської ЦБС в обласних

  соціологічних дослідженнях:

 «Бібліотечні ресурси правової тематики та їх використання»;   
- «Вивчення незадоволеного читацького попиту на вітчизняну книжкову продукцію в публічних бібліотеках України»;   
-  «Веб – спілкування та мережевий етикет»; 
- «Стан і технічні можливості бібліотек області»;  
-«Система підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників області»;  
-  «Книга чи комп’ютер: Чому віддаєте перевагу»;    
- «Бібліотечне обслуговування: що хотілось би змінити».
-------------------------------------------------------------------------------  
 Методичні видання.
       Ефективною методичною допомогою бібліотекам системи є розроблені методично бібліографічні матеріали:
- «ЇЇ голосом промовляє совість»: інформаційно - методичний лист (до 80 – річчя від д/н Л. Костенко). – 2010р.;
- «Інформаційні зони в бібліотеках»: (методичні рекомендації). – 2010р.;
- «Закарпатський Сковорода»: інформаційно - методичний лист (до 100 – річчя від д/н Ф.М. Потушняка). – 2010р.;
-«А пам’ять людська повертатиме нас»: (до відзначення 65 – річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні). – 2010р.;
- «Творчі акції як засіб реклами діяльності бібліотеки»: (письмова консультація). – 2010р.;
- «Бібліотеки Іршавської ЦБС у 2010 році»: (оглядова довідка). – 2011р.;
- «Перевірка бібліотечного фонду»: методичні поради. – 2011р.;
- «Біль пам’яті про 26 квітня»: інформаційно – методичний лист. – 2011р.;
- «Незалежність – волею народу»: (до 20 – річниці Дня Незалежності України). – 2011р.;
- «Популяризація української літератури в бібліотеках»: методичні рекомендації. – 2011р.;
- «Бібліотеки Іршавської ЦБС: рік 2011» : (оглядово – аналітична довідка). – 2012р.
  ------------------------------------------------------------------------------
  Бібліотечному фахівцю.

Норми професійної етики бібліотекаря

Списання літератури з фонду

  бібліотеки        

3 коментарі: