Відділ комплектування

Відділ комплектування і обробки літератури

Іршавської ЦБС  

працюємо : з 9.00 - 18.00

вихідний день: субота - неділя
Завідувачка відділом комплектування та обробки літератури Купар Надія Іванівна


   Відділ комплектування і обробки літератури Іршавської ЦБС забезпечує науково - обґрунтоване комплектування фонду ЦБС .

   Формування фонду проходить з урахуванням господарського і культурного профілю району, соціально – професійного складу читачів. Свою діяльність ВК координує з бібліотеками інших систем. Поточне комплектування літератури проходить при участі структурних підрозділів ЦБС.

   Для виконання зазначених завдань

відділ комплектування проводить наступну роботу:

     - здійснює пошук нових джерел комплектування, що дає змогу раціонально і економічно витрачати кошти;

       - проводить списання документів з фонду бібліотеки на основі діючих законодавчих і нормативних актів, контролює обґрунтованість списання завідуючими структурних підрозділів бібліотеки, оформляє всі необхідні документи. Вилучає записи про документи, що вилучені з фонду бібліотеки, з інвентарних книг;

       - здійснює перевірки бібліотечного фонду;

       - оформляє підписку періодичних видань для бібліотек системи;

     - проводить прийом, облік і реєстрацію документів, що надійшли до бібліотеки, здійснює їх розподіл між структурними підрозділами бібліотеки.

      У своїй діяльності відділ керується:

    Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", іншими законодавчими актами України; постановами та наказами Міністерства культури і туризму України; провідними документами про бібліотечну справу; Статутом бібліотеки; регламентуючою і технологічною документацією бібліотеки та відділу; правилами внутрішнього трудового розпорядку бібліотеки; Положенням про відділ комплектування, перспективними і річними планами бібліотеки та відділу.

     Відділ комплектування організовує і веде

допоміжно-довідковий апарат на допомогу комплектуванню:

- картотеку доукомплектування;

- картотеку поточного комплектування;

- картотеку виконаних замовлень;

- картотеку періодичних видань ( ІРБІС),

- картотеку методичних рішень.

      Веде і відповідає за правильність ведення інвентарного обліку фонду як в друкованому, так і в електронному форматі.

      Бере участь у соціологічних дослідженнях бібліотеки з питань вивчення відповідності складу фонду читацьким запитам.

     Складає перспективний і поточні плани роботи відділу і звіти про неї.

   Бере участь в організації і проведенні семінарів, практикумів, стажувань для бібліотечних працівників району.

  Трудовий розпорядок у відділі регламентується "Правилами внутрішнього розпорядку бібліотеки".

________________________________________

Останнім часом до Іршавської ЦБС надійшли
слідуючі новинки:________________________________________

Новинки які надійшли до Іршавської ЦБС________________________________________

До послуг користувачів - новинки літератури
          До Іршавської ЦБС надійшла нова література – 428 примірників книг    (53 назви); на суму 9135 гривень.
          Серед новинок: «Народні балади Закарпаття», Остен Д. «Емма», Солдатенко В. «Проект Україна» (1917 – 1920 рр.) та інші.
          А також для районної бібліотеки Віра Бончук подарувала перший том Вісника «З вершин і низин». ________________________________________

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

 ________________________________________