пʼятницю, 3 серпня 2012 р.

 Ресурси бібліотеки 


     Бібліотеки Іршавської ЦБС забезпечують доступ до документів на різних носіях (книги, періодика, бази даних, у тому числі, бази даних Інтернет), представлених в достатній кількості.         Документний фонд відповідає різнобічним запитам користувачів і складає 416349 примірників документів
   Основні характеристики фонду бібліотеки: оптимальний обсяг; інформативність, відповідність потребам громадян; постійне оновлення.
   Сільські бібліотеки-філії одержують газети і журнали, у тому числі один примірник місцевої газети «Нове життя». Обсяг фонду періодичних видань - 25 назв періодичних видань для ЦРБ та 5 назв періодичних видань для бібліотеки-філії
    Фонд довідкових і бібліографічних видань складає не менше 10 % від загального фонду документів. В ньому представлені універсальні і галузеві енциклопедії, тлумачні і мовні словники, краєзнавчі і туристичні довідники, атласи, маршрутні карти, адресні книги, програми на допомогу навчанню, освіті і розвитку, інформаційні видання для забезпечення різних сфер життєдіяльності регіону і даної місцевості, інформаційні бюлетені нових надходжень.
   Бібліотеки зберігають культурні традиції і відображають місцеву історію в контексті історії і культури всієї країни. В зв'язку з цим цінність фонду складають краєзнавчі видання регіонального змісту, місцеві документи. Фонд краєзнавчої літератури становить – 1960 примірників документів.
   Інформація про всю літературу, яка поступає до бібліотек, про зміст і обсяг надходжень, джерела придбання в обов'язковому порядку доводиться до відома місцевих жителів.
   Доступ до документів, які відсутні у фондах бібліотек, але можуть бути отримані за допомогою каналів міжбібліотечного зв'язку, здійснюється за попередніми замовленнями.
  Терміни зберігання окремих частин фонду бібліотек залежать від існуючих потреб і запитів користувачів, а також від стану документів, їх застарівання або зношеності. Документи, вилучені з фонду, але ще придатні для використання, пропонуються іншим бібліотекам.
  Бібліотеки забезпечують збереження фонду і нормальний фізичний стан документів відповідно до встановлених норм розміщення, освітлення, стану повітря, температурного режиму, збереження від пожеж і ін. Для забезпечення збереження в процесі використовування бібліотечного фонду можуть застосовуватися превентивні засоби захисту (копіювання частини документу на електронні носії і т.д.).
Немає коментарів:

Дописати коментар