понеділок, 27 січня 2014 р.

          Нещодавно у київському видавництві вийшла з дру­ку книга «Бібліотечна кухня. 32 рецепти від успішних су­часних бібліотек». Програма «Бібліоміст» підготувала цю книгу до друку. У передмові до книги началь­ник відділу аналізу та прогно­зування діяльності бібліотек Міністерства культури Украї­ни Лариса Нікіфоренко відзна­чає, що бібліотеки сьогодні є одним зі найбільших надбань цивілізації, без яких немож­ливо уявити розвиток науки, освіти чи культури. Без сум­ніву, саме вони - інформацій­на основа високорозвинутого демократичного суспільства. Вона, зокрема, пише: «До ва­шої уваги — незвичайна книга, якій немає аналогів ані в Укра­їні, ані в світі. Вона містить 32 історії успіху, якими поділили­ся «бібліотечні шеф-кухарі» з різних куточків країни». Книга містить декілька розділів і дає вичерпні відповіді на питан­ня: як заручитися підтримкою влади, як налагодити співпра­цю з підприємцями, як вико­ристати нові підходи до орга­нізації роботи бібліотеки, як будувати стосунки з церквою, як знайти і залучити волонте­рів до проектів бібліотеки, як залучити до бібліотеки аграрі­їв, як співпрацювати з неуря­довими організаціями, як ви­йти в люди і стати популярним закладом.
         Зокрема, у розділі, «як бу­дувати стосунки з церквою, або як нагодувати п'ять тисяч чоловік п'ятьма ячмінними хлібами і двома рибинами» по­дані рецепти співпраці з духо­венством від Іршавської цен­тральної районної бібліотеки» та представниками церкви з Львівської та Кіровоградської областей. До речі, за складніс­тю саме Іршавська центральна районна бібліотека набрала найвищий рівень — четвертий з п'яти.
 

Немає коментарів:

Дописати коментар